Структура дипломної роботи

Дипломна робота, як і будь який науковий проект має свою структуру, яка відповідає державним вимогам і є стандартною для всіх вищих навчальних закладів країни.

Отже, дипломна робота складається з наступних частин:

1. Титульний лист – це перша сторінка проекту, яка містить інформацію про учбовий заклад, факультет і спеціальність, до яких належить студент і ним виконана наукова робота. Крім цього на титульному листі відображаються назва теми, по якій велися дослідження, ініціали виконавця і наукового керівника.

2. Зміст – це перелік всіх частин з яких складається дипломна робота. Назва кожної з них супроводжується нумерацією сторінок, на яких вони знаходяться.

3. Вступ – це короткий опис дипломного проекту, це частина, яка містить основну характеристику роботи: її актуальність, мету, цілі, завдання, об’єкт, суб’єкт і методи дослідження, практичну і теоретичну значимість, наукову новизну та ін. Вступ не повинен бути великим за обсягом, 2-3 сторінки достатньо для того щоб коротко і чітко подати всю найважливішу інформацію.

4. Розділ І (Теоретичний) – в цій частині автор теоретично розглядає всі поняття, які є важливими для дипломного проекту. Теоретична частина може складатися з одного або з декількох розділів, все залежить від специфіки дослідженого питання.

5. Розділ ІІ (Практичний) – це дослідницька частина роботи, в ній описуються експерименти, дослідницькі проблеми, застосування різних методик і отримані результати.

6. Розділ ІІІ (Рекомендаційний) – це частина роботи, в якій обґрунтовуються напрями удосконалення предмету дослідження, розраховується економічний та інші ефекти від впроваджених заходів.

7. Висновки – це заключна частина дипломного проекту, яка містить підсумкову інформацію по дослідженій темі. Тут автор робить висновки відносно того, наскільки точно він зміг досягти поставлених перед собою цілей, і тезисно висвітлює ті положення, які будуть виноситися на захист роботи.

8. Список літератури – він містить перелік всіх інформативних джерел, які автор використав для виконання дипломної роботи.

9. Додатки – це матеріали, які можуть конкретизувати практичні і теоретичні розділи роботи, це: таблиці, схеми, розрахунки, діаграми, нормативні документи, фотоматеріали, анкети і багато іншого.

Обсяг дипломної роботи (без додатків) обмежений, він може бути від 70 до 120 сторінок, в залежності від вимог учбового закладу і державних стандартів, а обсяг додатків може бути будь-яким.

Вище запропонований варіант структури дипломної роботи має загальний варіант. Перед тим як взятися за написання дипломного проекту необхідно узгодити його структуру з науковим керівником.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК