Шляхи удосконалення управління підприємством

Розкриваючи питання “шляхи удосконалення управління підприємством”, залежно від результатів проведеного аналізу ситуації на конкретному підприємстві, можна визначити такі альтернативи: 1. Підвищення кваліфікації персоналу. Можливе за допомогою курсів, навчання, семінарів тощо. Тут необхідна цільова підготовка, що враховує реальні практичні завдання організації і, зокрема, управління персоналом. Досягти цього результату можна за допомогою залучення: консультантів із спеціалізованих фірм і підприємств, що мають необхідний досвід, співробітників зарубіжних фірм. 2.  Удосконалення організаційної структури підприємства: реорганізація підрозділів, організація нових відділів, зміни сфер підпорядкування працівників та підрозділів. Приміром, підприємство, націлене на зростання, має мати власну систему управління маркетингом. Необхідність у маркетинговій службі  для сучасного підприємства обумовлена вимогами ринку. 3. Удосконалення інформаційної підсистеми. Включає побудову ефективної системи обміну даними, реорганізацію існуючих джерел передачі інформаційних потоків. 4. Удосконалення організаційної культури. Слід визначити етичні норми, яких зобов’язані дотримуватися всі співробітники, і розробити стандарти поведінки (службовий етикет). 5. Поліпшення технології та організації особистої праці керівника: пла­нування часу, проведення нарад і приймання відвідувачів, робота з інформацією і використання технічних засобів управління. Шляхи удосконалення управління підприємством  можуть також включати: модернізацію виробничого та торгівельного обладнання; оптимізацію бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства; удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції та інші. Деякі – потребують значних капіталовкладень, деякі – вимогливі до кваліфікації персоналу.Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК