Про реферат

Найпростішою науковою, самостійною роботою студента є реферат. Слово «реферат» походить від латинського «referre», що в перекладі означає «доповідати, повідомляти». Отже, реферат – це доповідь на якусь певну тему.

Для виконання цієї наукової роботи не потрібно опрацьовувати великий за обсягом матеріал, робити глибокий аналіз і якісь фундаментальні висновки. Реферат – це робота, яка стосується однієї, достатньо вузької теми, для розкриття якої використовуються найзагальніші точки зору різних науковців.

Реферати бувають з різних дисциплін: з економіки, права, літератури, педагогіки та ін. Крім цього, вони розподіляються ще на два види: репродуктивні і продуктивні. Репродуктивні реферати відтворюють зміст первинного тексту, а продуктивні – містять багато творчих або критичних елементів, які представляють собою переосмислення реферованого матеріалу. Репродуктивні реферати в свою чергу діляться на наступні два види: реферат-конспект і реферат-резюме. Перший вид містить певну загальну інформацію, а також ілюстрації, різні відомості про методи і результати дослідження та про їх застосування. В рефератах-резюме присутні лише основні положення теми. Продуктивні реферати також діляться на два види: реферат-доповідь, для виконання якого автор використовує декілька літературних джерел, а потім зіставляє точки зору різних науковців; і реферат-перегляд, в якому окрім аналізу інформації первинного джерела присутня також об’єктивна оцінка проблеми.

Абсолютно всі реферати мають загальну структуру: титульний лист, вступ, основна частина (2-5 розділів), висновки і список літератури, який повинен містити від 4 до 12 найменувань книг, нормативних актів, інтернет ресурсів і друкованих періодичних видань. Об’єм реферата може бути від 10 до 12 сторінок. Посилання є бажаними, але не обов’язковими, якщо на їх наявність не наполягає науковий керівник. Але в будь-якому разі, їх необхідно оформляти за тою ж схемою, що і в інших наукових роботах: в квадратних дужках або внизу сторінки потрібно вказати номер джерела із списку літератури. В одному рефераті може бути від 2 до 8 посилань. Зміст реферата повинен повністю залежати від реферованого джерела, а первинна інформація, яка є основною не має підлягати суб’єктивній оцінці автора.

Оцінювання реферата залежить від від наступних факторів:

1. Рівень знань студента про тему і про ступень її актуальності.
2. Повнота цитування джерел.
3. Ступінь використовування результатів дослідження.
4. Рівень розкриття наукового значення дослідженого питання.
5. Додаткові знання автора, які були отримані ним самостійно, поза лекційними годинами з дисципліни, до якої належить тема реферату, і які були використані для написання роботи.
6. Логічність викладеного матеріалу.
7. Грамотність тексту.
8. Оформлення.
9. Відповідність стандартним вимогам.

Для того щоб реферат був написаний на відмінну оцінку необхідно дотримуватися всіх загальних вимог і правил оформлення. Крім цього потрібно прислуховуватися до порад викладача, вміти використовувати знання, які були отримані протягом лекційних занять і правильно користуватися інформативними джерелами.

Написати реферат зовсім не важко. Для цього не потрібно глибоко мислити, достатньо мати під рукою декілька хороших книг, де інформація подається в дуже розгорнутому вигляді, оскільки легше скоротити об’єм роботи, ніж самостійно щось видумувати. Але якщо часу не має або тема роботи достатньо важка, можна замовити реферат у професіоналів, які виконають його швидко, а головне – правильно і згідно всім державним вимогам.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК