Правила оформлення додаткового матеріалу дипломної роботи

Майже в усіх дипломних роботах теоретичні та практичні частини супроводжуються додатковими матеріалами, наявність яких не завжди є обов’язковою, але бажаною, якщо автор прагне створити бездоганний науковий проект. В кожному навчальному закладі існують свої правила щодо оформлення додатків, і всі рекомендації відносяться до конкретних наукових дисциплін та складаються окремо кожною кафедрою, згідно специфіці предмету її наукової діяльності. Тому неможливо дати точну відповідь на питання: як правильно оформити додатковий матеріал? Можна лише привести декілька загальних правил, які залишаються незмінними впродовж багатьох років.

Що можна розмістити в додатках

В додатках автор роботи розміщує той матеріал, який є важливим для розуміння виконаного дослідження і самого дипломного проекту, але який в той же час є занадто об’ємним для тексту і того формату, в якому він викладений. Зазвичай, додатковими матеріалами вважаються:

1.Таблиці, розмір яких перевищує 2/3 сторінки формату А4.

2. Графіки, малюнки, схеми, діаграми, які виглядають занадто громіздко на стандартному аркуші паперу.

3. Довідкові матеріали різного змісту: фінансові данні, бухгалтерські звітності, зразки внутрішньої документації організацій (накази, розпорядження, статути, кодекси та ін.).

4. Методики, використані автором в дослідницькій частині дипломної роботи ( анкети, опитувальні листи, ключі до інтерпретації методик та ін.).

Ці матеріали деталізують і роз’яснюють окремі положення роботи, допомагають зрозуміти алгоритм дій автора, вони свідчать про його професіоналізм. Безумовно, наявність правильних і грамотно оформлених додатків є значущим для атестаційної комісії, що позитивно вплине на оцінюванні роботи. Слід зазначити, що кількість додатків не береться до уваги, важлива їх відповідність тексту і проведеному дослідженню. Для однієї роботи достатньо вжити до 15 одиниць якісного додаткового матеріалу.

Основні правила

1. Кожний додаток повинен мати невід’ємний зв’язок з текстом роботи, тому в самому тексті повинні бути зноски на відповідний додатковий матеріал.

2. Всі додатки повинні бути оформленні однаково, в єдиному стилі.

3. Якщо додаток складається з двох аркушів, тоді на другому потрібно написати: Завершення додатку № … .

4. Якщо додаток складається з декількох аркушів, тоді на кожному потрібно написати: Продовження додатку № …, і тільки на останньому – Завершення додатку №… .

5. Зазвичай, додаткові матеріали не нумеруються в рамках тексту дипломної роботи, але в деяких учбових закладах вимагають нумерації в межах всієї роботи, тобто після списку літератури, нумерація сторінок продовжується, але при цьому, самі додатки зберігають свої власні послідовні номери (Додаток №1, Додаток №2 і т.д.).

6. Додатки можуть додаватися до дипломної роботи в окремій папці або в спільній обкладинці. В будь якому разі, перед ними потрібно розмістити аркуш з надписом: Додатки.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК