Оцінювання курсової роботи

Кожен студент мріє отримати за виконану роботу гарну оцінку. Але для того щоб приблизно дізнатися, якою буде оцінка курсової необхідно ознайомитись з деякими загальними критеріями оцінювання наукових праць:

1. «Відмінно»

Такій оцінці відповідає робота, у вступній частині якої чітко обґрунтовується вибір теми, повністю розкривається її актуальність в науковій галузі, грамотно описуються цілі і завдання. В основній частині роботи відчувається, що автор опрацював велику кількість літературних джерел. Вона містить найнеобхіднішу інформацію, яка гарно проаналізована і логічно структурована. Присутні також висновки і узагальнення. Всі вони логічні і чіткі. В заключній частині виражається особиста думка студента-дослідника, який доводить, що всі описані методи і досліджені теорії можуть бути використані в практиці. В додатках можна побачити всі необхідні матеріали: таблиці, діаграми, цитати, ілюстрації та ін. А для написання тексту використовується академічний стиль. Вся робота правильно оформлена, згідно всім вимогам, має належний обсяг сторінок і охайний вигляд.

2. «Добре»

Отримати оцінку «добре» можна у випадку, коли вступна частина курсової містить не чітко виражені формулювання, а в основній частині частково відсутній критичний аналіз і авторська думка по відношенню до вивченого матеріалу. Так оцінюється та робота, в заключній частині якої неправильно використовується термінологія, присутні певні стилістичні помилки, а деякі цитати, бібліографія і додатки не правильно оформлені.

3. «Задовільно»

Така оцінка не є поганою, але вона не бажана. Отримують її ті роботи, у вступній частині яких майже відсутні обґрунтування вибору теми та її актуальності, цілі і завдання не чітко виражені, зміст представляє собою переказ чужих ідей, відсутня логіка викладення матеріалу і висновків майже немає. Додатки такої курсової містять ряд грубих помилок, стиль всієї роботи не є академічним, присутній плагіат, посилання не грамотно оформлені, а наукові терміни не вірно використані.

4. «Незадовільно»

На жаль існують такі наукові роботи, які отримують незадовільну оцінку. До цієї категорії відносяться ті курсові, в яких повністю відсутні обґрунтування теми, її актуалізація, завдання і цілі дослідження. Зміст роботи є малий за обсягом і слабкий за змістом, що свідчить про малу кількість використаних інформативних джерел. Внутрішня логіка матеріалу ледь відчутна, відсутня думка автора, а також узагальнення та висновки. Додаткових матеріалів мало або їх зовсім не має. Робота не містить посилань, присутні стилістичні, орфографічні і граматичні помилки. Курсова неправильно оформлена і зовсім не відповідає державним вимогам.

Під час написання курсової роботи потрібно пам’ятати про те, що її оцінка залежатиме від того наскільки грамотно і правильно вона виконана. Саме тому необхідно звертати увагу на всі нюанси і відноситися до цього процесу серйозно.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК