Особливості написання практичної частини дипломної роботи

Практична частина дипломного проекту є прямим свідченням отримання студентом теоретичних знань, вона показує на що автор роботи здатний, чи може він претендувати на звання спеціаліста і в майбутньому якісно використовувати свої професійні вміння.

Практична частина – це обов’язковий розділ дипломного проекту, завдяки якому робота може бути позитивно оцінена керівником і атестаційною комісією. Якщо ця структурна частина відсутня, студент отримує низьку оцінку (максимум «задовільно»). Наступні рекомендації для тих хто бажає виконати гарну дипломну роботу, стати справжнім спеціалістом і побудувати собі кар’єру в обраній професійній галузі.

Характеристики змісту

1. Зміст практичної частини повинен мати обов’язковий зв’язок з теоретичними розділами.

2. Основою практичної частини є первинна інформація про об’єкт дослідження. Наприклад, коли об’єктом дослідження є певне підприємство, первинною інформацією будуть бухгалтерські, податкові, фінансові звіти або організаційно-розпорядчі документи.

3. Змістом практичної частини є опис використаних методик, які дозволяють провести аналіз певної сфери функціонування об’єкту дослідження, наприклад, фінансових показників, системи розвитку персоналу та ін.

4. Завдяки проведенню аналізу з використанням методів, автор виявляє проблеми, які фігурують в діяльності об’єкта дослідження. Він розробляє заходи вдосконалення даної сфери діяльності, робить необхідні розрахунки, а згодом – висновки і пропозиції.

Практичні матеріали і методики

Практичні матеріали – це основа практичної частини диплому. Ними можуть бути:

1. фінансові звітності (схеми, графіки, таблиці та ін.);

2. бухгалтерські звітності;

3. норми права (закони, кодекси, акти та ін.);

4. організаційно-розпорядчі документи (положення, статути, посадові інструкції та ін.);

5. показники соціально-психологічного стану колективу та інші подібні матеріали.

Для дослідження кожного об’єкту необхідно розробити певні методики, в цьому і полягає основна складність написання практичної частини. В межах кожної наукової дисципліни є багато методик, але автор повинен обрати тільки ті, які відповідають темі і змісту проекту. Якщо науковий керівник не дав жодних рекомендацій стосовно цього питання, можно сміливо скористатися інтернетом. Головне – обговорити цю дію в самій роботі і зробити посилання на електронне джерело інформації.

Отже, що необхідно запам’ятати досліднику-початківцю:

1. Навіть якщо теоретична частина містить ряд недоліків, які ставлять під сумнів професійність автора, вдало розроблена практична частина стане гарантією високого оцінювання роботи.

2. Потрібно робити чітке співвідношення між практичною і теоретичною частинами.

3. Необхідно розробити або знайти відповідні методики дослідження, використати їх, зробити висновки і пропозиції, підкріплюючи їх обґрунтуваннями і розрахунками.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК