Недоліки курсових робіт

Якими бувають основні недоліки курсових робіт знають не всі. Перше, що спадає на думку – це помилки і неточності, яких потрібно виправити, для того щоб робота була оцінена і допущена до захисту. Недоліки можна поділити на три групи:

1. критичні недоліки

2. суттєві недоліки

3. базові недоліки

До першої групи відносяться такі роботи, які були повністю взяті з мережі інтернет, або написані із запозиченням чиїсь рефератів, а також курсові, які не містять достатньої кількості сторінок. Такі недоліки являються причиною того, що роботу не допустять до захисту, якщо їх не виправити. Подібні ситуації зустрічаються рідко, але про них необхідно пам’ятати.

Суттєвими вважаються ті недоліки, які стосуються теоретичної і практичної частини наукової роботи, а точніше – помилки, пов’язані з невірними знаннями про теорію і розрахунки практичної частини. Такі недоліки зустрічаються набагато частіше ніж критичні, їх легко усунути і процес виправлення зазвичай не забирає багато часу.

Неправильне оформлення курсової роботи та незначні помилки в самому тексті являються базовими недоліками. Незважаючи на те, що ці помилки є простими, на їх виправлення може знадобитися більше часу, оскільки необхідно виконати багато механічної роботи.

Буває, що певні недоліки викладач не помітив. В такому випадку не доведеться нічого змінювати і можна буде спокійно перейти до захисту своєї курсової роботи.

Типові недоліки

Типовими вважаються недоліки, які вказані в рецензії роботи, а саме:

1. Відсутність проблемного підходу і аналізу точки зору вчених.

Тут мається на увазі, що теоретична і основна частини питання не повністю розкриті.

2. Відсутність зв’язку між теоретичним питанням і практичною частиною.

Така помилка з’являться, коли практичний розділ зроблений не на основі першого, теоретичного. На приклад, якщо робота виконана по предмету «економіка», в першій частині мають бути вказані формули, а в другій – проведені розрахунки за цими формулами.

3. Неповне розкриття проблеми, яка розглядається в курсовій роботі.

Тобто, в деяких параграфах питання не повністю вивчене і розкрите. В такому випадку необхідно переглянути зміст параграфів відповідно до вказівок керівника.

4. Механічно-переписаний матеріал і відсутність практичної частини.

Написати курсову роботу зовсім не означає, що знайдену інформацію потрібно переписати слово в слово з літературного джерела. Необхідно розібратися з темою і викласти свою власну думку, спираючись на переглянуту літературу.

5. Для написання курсової роботи були використані тільки підручники.

Наукова робота не може бути написана без допомоги різноманітних інформативних джерел. Потрібно брати матеріал не тільки з підручників, але й з періодичних видань та наукових статей, які мають відношення до теми.

6. Тема і окремі питання плану не повністю розкриті.

В такому випадку потрібно проконсультуватися керівником і доповнити свою роботу.

7. Відсутність думки автора.

Власна думка автора – це одна з основних вимог до написання курсової роботи. Вона повинна простежуватися на протязі всієї роботи, а особливо у висновках і після наведення теоретичного матеріалу.

8. Присутність зайвої інформації.

Такий недолік дуже часто зустрічається. В курсовій роботі, як і в будь якій іншій науковій праці, матеріал повинен бути викладений чітко і стосуватися теми. Необхідно замінити зайві абзаци власним аналізом.

9. Дублювання матеріалу.

В науковій роботі речення і абзаци не повинні повторюватися. Особливо це стосується тих випадків, коли довго розглядається одне й те саме питання, а його розв’язка відсутня.

10. Вступ і висновки мають загальний, абстрагований характер.

Це означає, що у вступній частині не вказуються цілі, актуальність, мета, і завдання дослідження, а у заключній частині відсутні висновки. Для того щоб усунути цей недолік потрібно переробити вступ, щоб він відповідав всім структурним елементам, і зробити висновки по кожному написаному підрозділу і розділу.

11. Неправильне оформлення.

Досить часто в курсових роботах зустрічаються орфографічні помилки, не загальноприйняті скорочення, закресленні слова або цілі речення, відсутність нумерації сторінок та ін. Це свідчить про недбале ставлення до виконаної роботи.

12. Відсутність наукового апарату.

Відсутність посилань, зносків, формул, таблиць, графіків і списку літератури вважається дуже великим недоліком, до якого можна додати ще й малий обсяг роботи.

Курсова робота не може бути написана ідеально з першого разу, але після того, як процес написання закінчений, необхідно її ретельно перевірити, тому що вона є не тільки дзеркалом ваших знань, але й вашого ставлення до навчального процесу. Відсутність недоліків – це гарантія отримання високої оцінки.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК