Місце франчайзингу в діяльності вітчизняних підприємств-виробників

В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємстві важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин. Така ситуація пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності і керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого – малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю, забезпечуючи самостійність підприємницької ініціативи.            =

Для економіки України часом характерна активізація саме малого бізнесу. В країнах з розвинутими ринками малий та середній бізнес являються основою економіки і є стимулюючим фактором для появи передових ідей в бізнесі. Варто зауважити, що на території нашої держави малий та середній бізнес знаходиться на стадії розвитку, та не зважаючи на це на сьогоднішній день сфера; малого і середнього бізнесу охоплює 85 галузей економіки України, а бюджет Києва на 53% наповнюється за рахунок відрахувань малих підприємців, а не за рахунок великих компаній.

Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займалися дослідженнями питань франчайзингу, а саме: Легенда Е., Цірат Г. В, Цимбал Л. Л., Андрощук Г.О., Суховатий О.В., Городова О.А.

Франчайзинг являє собою одну з форм сітьового бізнесу. Сітка складається з великої кількості власників, які працюють разом по однаковій схемі. Після появи франчайзинг зазнав критики з боку тих осіб, які займалися класичними різновидами бізнесу. Деякі науковці відносять франчайзинг до ринку послуг.

В перекладі з англійської “Franchise” означає “привілей”, “пільга”, “особливе право”. Франчайзинг – це така організація бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії. Франчайза зобов’язується продавати цей продукт чи послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, що встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайза одержує дозвіл використовувати ім’я компанії, репутацію (гудвіл), продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми підтримки.

Франчайзинг полягає не лише в продажу права на вживання логотипу мережі або товарного знаку – він представляє собою цілу систему ведення бізнесу. Слово “система” є ключем до розуміння принципів франчайзингового бізнесу.

Беручи до уваги економічну ситуацію в країні та світовий ринок загалом можна стверджувати увагу, що на сьогодні успішною моделлю розвитку бізнес/ є саме франчайзинг, який вкорінюється і на вітчизняних підприємствах. За системою франчайзингу вже працюють більше 100 торгових марок не тільки зарубіжних, а й вітчизняних. За критеріями розвитку і грошовими оборотами лідерами ринку франчайзингу являються компанії, які пропонують західні товари та послуги, такі як «Coca-Cola», «Pepsi», «Carlsberg», «InBev», «TNK- BP», «Lukoil», «Empik», «Лига Инвест», «Дельта Спорт». Однак до десятки лідерів ввійшла також одна українська компанія – франчайзер «Система швидкого харчування» «FFS», що дає надію на те, що українські компанії в майбутньому можуть стати конкурентами іноземним франшизам.

Основні позиції в розвитку франчайзингових систем займають майстер – франшизи – це фізична особа або корпорація, яка придбала право на розробку великої території шляхом продажу франшиз, – їм належить найбільша частка ринку, на території України вони контролюють 30% грошового обороту. До таких компаній належать «Етрік», «Дельта Спорт», «Лига Инвест», «Helen Marten».

Деякі з таких франчайз уміло комбінують національні і зарубіжні франшизи, досягаючи максимального розширення і задоволення цільової аудиторії.

Основними компонентами франчайзингової системи є: успішне здійснення пробного проекту, договір франшизи; керівництво за франшизою; відбір франчайзи й постійна підтримка.

Оскільки франчайзингові системи більш різноманітні, ніж здається на перший погляд, виявлення додаткових компонентів буде особливо цінним. Також необхідно вказати на значні витрати, які потрібні на самих ранніх стадіях розвитку системи, особливо це стосується часу, кадрів та інших ресурсів.

За останні 5 років ситуація на ринку франчайзингу було достатньо мінливою по причині нестабільної економічної ситуації в світі. Тенденції та стан розвитку ринку франчайзингу визначала компанія «ТРІАРХ» в Україні у 2008 та 2009 роках. Дані дослідження показали наступні результати:

  • компанії, які розвивають іноземні франшизи є найбільш прибутковими (за критеріями розвитку лідерами ринку франшизи являються іноземні компанії, та за останнє десятиріччя до десятки лідерів увійшла українська компанія «Система громадського харчування», зважаючи на це є надія на те, що українські компанії згодом зможуть конкурувати на даному ринку);
  • одним з найприбутковіших та найперспективніших форм бізнесу в Україні є саме франчайзинг;
  • найбільша частка ринку належить франчайзинг – компаніям «Майстер франчайзі», які на території України контролюють 30% грошового обігу;
  • франчайзинг є економічно вигідним для держави, тому що так само як і малий бізнес він створює нові робочі місця, що позитивно впливає на всі сфери розвитку держави;
  • розширення галузей франчайзингу та висока перспективність галузевого розвитку. На даному етапі розвитку країни планується розширення ринку франчайзингу та впровадження його в такі перспективні сфери як сільське господарство, доставка товарів, операції з нерухомістю, дизайн та архітектуру та інші.

Ринок франчайзингу можна розглядати як перспективний напрямок ведення комерційної діяльності на території України та варто очікувати зростання числа франчайзерів та, особливо, франчайзи.

На нашу думку, основними факторами, які будуть сприяти розвитку франчайзингу являються насамперед зростання безробіття ( з грудня 2008 почалося масове скорочення робітників, і до сьогодні ця проблема є досить актуальною, так як багато промислових підприємств припинили свою діяльність і підприємства середнього та малого бізнесу не потребують залучення нових кадрів, та більше того скорочують штати, тому очікується розвиток франчайзингу, як тільки розпочнеться загальний вихід із кризи).

Франчайзинг – своєрідний симбіоз “великого” і “малого” бізнесу. Таке поєднання – це союз, де, з одного боку, є енергія і зобов’язання окремого підприємця, а, з іншого боку є ресурси, комерційна сила і величезний досвід великої компанії. Будь-який вид бізнесу можна перетворити у франшизу. Міжнародна асоціація франчайзингу виділяє 70 галузей господарства, у яких можна використовувати методи франчайзингу.

Існують різноманітні форми франчайзингу. Вибір франчайзингу залежить:

  • від виду господарської діяльності;
  • стабільності франчайзера і його місця на ринку товарів і послуг;
  • особливостей ринку місцевого франчайзі.

Сьогодні в державі діють 10 законодавчих, 11 підзаконних і безліч відомчих нормативно-правових актів, що регулюють різні сторони правового захисту прав інтелектуальної власності. Загалом вони забезпечують основні потреби правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, однак така кількість нормативних актів ускладнює їхню практичну реалізацію. Розглядаючи проблему української законодавчої бази франчайзингу, можна зробити висновок, що остання містить чимало не доопрацьованих пунктів, а саме: проблема оподаткування роялті та загалом відсутності закону про франчайзинг як такого.

Отже, після вище викладеної інформації можна наголосити, що франчайзинг являється одним із найперспективніших форм бізнесу, який здатен розвиватися в умовах кризи та має всі шанси на стрімкий розвиток в умовах стабільної економічної ситуації як в Україні, так і в світі в цілому. Франчайзингова система має низку переваг в організації бізнесу. З якнайменшими затратами та високою ефективністю вона дає змогу бути конкурентоспроможною вітчизняній економіці у порівнянні з іншими країнами.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК