Методика написання бізнес-плану як початкового етапу створення підприємства

У сучасній швидкоплинній економічній ситуації неможливо досягнути позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх наслідків. Планування – це визначення мети розвитку керованого об’єкта, методів, способів та засобів її досягнення, розробка програми, плану дій різного рівня деталізації на перспективу. Планування потрібно будь-якому суб’єкту господарювання, який має намір діяти в майбутньому. Процес планування дозволяє побачити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності і спрогнозувати те, що може статися. Бізнес-план – це документ, який детально описує всі аспекти запланованої вами діяльності, докладно аналізує проблеми, які можуть виникнути в ході реалізації запланованої ідеї, та можливі шляхи їх вирішення. Правильно складений бізнес-план має аргументовано відповісти на питання: чи варто вкладати кошти в задуману справу й чи дасть вона прибуток, який виправдає затрачені зусилля та кошти? Бізнес-план є необхідним не лише на стадії створення нового підприємства, його також складають вже існуючі фірми для планування своєї діяльності на певний період часу (рік, 3 роки, 5 років). Бізнес-план дозволяє: управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події, обгрунтувати вигідність запропонованого проекту, залучити можливих контрагентів, важливих партнерів, привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші, як реальна та послідовна програма – ефективно здійснювати намічене. Послідовність складання бізнес-плану:

 1. Прийняття рішення про утворення нового підприємства або запровадження заходів удосконалення діючого підприємства.
 2. Аналіз власних можливостей та здатності взятися за реалізацію задуманого проекту.
 3. Вибір продукції або послуги, виробництво яких є метою задуманого проект.
 4. Дослідження можливого ринку збуту.
 5. Складання прогнозів обсягів реалізації (для першого року – щомісячно, для другого – щоквартально).
 6. Вибір місця для здійснення комерційної або виробничої діяльності.
 7. Розробка плану виробництва.
 8. Розробка плану маркетингу.
 9. Розробка організаційного плану.
 10. Розробка юридичної схеми майбутньої комерційної діяльності.
 11. Характеристика організації бухгалтерського обліку.
 12. Характеристика страхування.
 13. Розробка фінансового плану.
 14. Написання резюме до бізнес-плану.

Таким чином, бізнес-план є певною моделлю діяльності підприємства, яка використовує усі досягнення традиційного планування у розрізі ринкової економіки, бізнесу, конкурентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику, стратегіях фінансування, досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісного обслуговування споживача.
У загальній характеристиці підприємства слід відобразити основні води та характер її діяльності. Дослідження і оцінка факторів конкуренції є системним процесом, який складається з ряду етапів: виявлення діючих і потенційних конкурентів; аналіз показників діяльності, цілей і стратегій конкурентів; виявлення слабких і сильних сторін діяльності конкурентів.
Після позиціонування впроваджуваних товарів і послуг на регіональному ринку необхідно спланувати комплекс маркетингу.
До комплексу маркетингу входить все, що підприємство може впровадити для підвищення попиту на свої товари і послуги.
Організаційно-юридичний план. Розглядаються засоби правового захисту нової продукції чи послуг (патенти, ліцензії, товарні знаки а бо авторські права, які будуть одержані підприємцем). Основна мета даного розділу – представити інформацію про забезпеченість випуску продукції і розвитку виробництва. Визначається організаційна структура виробництва та штатний розклад, які повинні сприяти досягненню визначеної мети бізнесу ори мінімальних витратах.
Фінансовий план. Необхідно вказати джерела фінансових засобів, які є на даний час, а також ті, які передбачається залучити у майбутньому.Фінансовий план не повинен розходитись із деталями, викладеними в інших розділах бізнес-плану. Якщо в розділі про маркетинг йдеться про наміри фірми розгорнута всебічно сплановану та дорогу рекламну кампанію, це повинно знайти відображення у планових показниках майбутнього звіту про прибуток. Якщо в аналізі продажу враховується фактор сезонності, то його слід передбачити при проектуванні грошового потоку.
Оцінка і страхування ризику. У цьому розділі бізнес-плану необхідно виявити основні типи ризику в діяльності підприємця, передбачити моменти його можливого виникнення та розрахувати пов’язані з цим збитки, розробити заходи щодо його зменшення (мінімізації).адений бізнес-план має аргументовано відповісти на питання: чи варто вкладати кошти в задуману справу й чи дасть вона прибуток, який виправдає затрачені зусилля та кошти? Бізнес-план є необхідним не лише на стадії створення нового підприємства, його також складають вже існуючі фірми для планування своєї діяльності на певний період часу (рік, 3 роки, 5 років). Бізнес-план дозволяє: управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події, обгрунтувати вигідність запропонованого проекту, залучити можливих контрагентів, важливих партнерів, привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші, як реальна та послідовна програма – ефективно здійснювати намічене. Послідовність складання бізнес-плану:
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК