Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту

Сучасний бізнес є системою з безліччю параметрів, що впливають на кінцевий результат, який насамперед передбачає отримання прибутку. Чим більше прибутку приносить бізнес, – тим більш успішним є підприємець, який вкладає в розвиток компанії гроші, час, енергію. Оскільки пріоритетними цілями будь-якого бізнесу є забезпечення стійкого розвитку компанії і підвищення її ринкової привабливості, то підвищення вартості компанії є важливою складовою, що робить безпосередній вплив на її розвиток.
Однією зі складових, що впливають на розвиток компанії є корпоративна етика, що є однією з інструментів менеджменту, що безпосередньо впливають на вартість компанії. Дотримання правил корпоративної етики обіцяє підвищення доходів компанії практично за відсутності яких-небудь фінансових вкладень. Якщо врахувати фінансово-економічну кризу, можливість отримання додаткового прибутку без значних інвестицій стає особливо привабливою.

Арістотель, ввівши в обіг поняття «етика», відносив до неї такі риси, як розсудливість, доброзичливість, мужність, справедливість, чесність, вірність, пошану до старших, працьовитість і патріотизм. Кожна компанія має унікальну, властиву тільки для неї, корпоративну культуру. Будь-яка культура, у тому числі й корпоративна, містить в собі два основні аспекти: цінності і процедури. Цінності є етичними ідеалами, якостями, які є вищими етичними категоріями. Процедури – це зафіксовані офіційно, а також «негласні» правила поведінки, засновані на вказаних цінностях. Корпоративна етика – це сукупність етичних принципів і норм ділового спілкування, якими керуються в своїй діяльності компанія, її посадовці та працівники.
Слід зазначити, що корпоративна етика – це і обмеження, і в той же час визначеність, що забезпечує передбачуваність поведінки компанії, і як наслідок – довіру до неї. Якщо компанія діє в рамках заданих її ж корпоративною етикою норм, то вона зрозуміліша для зовнішніх сторін, зокрема для міжнародного співтовариства бізнесу, іноземних ділових партнерів, а її зрозумілість і передбачуваність, у свою чергу, полегшує потенційним клієнтам, партнерам, співробітникам вибір її продуктів.
Природа корпоративної етики діалогічна: будь-яке моральне правило в бізнесі – це конвенція, угода, досягнута в результаті діалогу. В цілому корпоративна етика в компанії – це не стільки результат, скільки, по суті, процес обговорення стандартів, цінностей, норм, що ніколи не припиняється. Як тільки компанія вводить документ, регулюючий корпоративну етику, вона вимушена спеціально під нього розвивати і комунікаційну мережу. А якщо в компанії з якихось причин комунікаційна мережа не була створена, або в ній є «провали» (блокується доступ інформації до керівництва, накопичується негатив, профспілки грають деструктивну роль), то комунікаційну мережу, створену під тему етики і етичного кодексу, можна використовувати і для потреб компанії в цілому.
Систему корпоративної етики в компаніях зазвичай складають наступні елементи:
а) документація етичного характеру: кодекс етики або інші документи про цінності компанії;
б) інфраструктура корпоративної етики: посади, функціональні обов’язки, спеціальні організаційні структури і лінії комунікації;
в) письмово зафіксовані політики, стратегії, програми, що реалізовуються у сфері корпоративної етики.
Корпоративна етика має, на думку фахівців, як би два вимірювання, два плани. Зовнішня сторона виявляється в символіці, формі одягу (дрес-код), рекламних гаслах та інших подібних речах. Внутрішня сторона корпоративної етики визначає внутрішній розпорядок компанії, писані та неписані розпорядження, що регламентують відносини між працівниками компанії або організації. Чим старіше компанія, тим складніше етична складова відносин в компанії.
У зарубіжній управлінській практиці вироблена низка спеціальних заходів і методів, спрямованих на формування здорової етичної основи трудових відносин: корпоративні кодекси, що є зведенням принципів і правил ділової поведінки, центральним елементом корпоративної етики; «карти етики» – набір етичних правил і рекомендацій, що конкретизують етичний кодекс корпорації для кожного співробітника компанії; етичні комітети, що покликані виробляти етичну політику організації, а також вирішувати конкретні етичні проблеми, що виникають у ході повсякденної практики.
Отже, для того, щоб максимально реалізувати основну мету бізнесу, перші особи компанії повинні використовувати таку можливість створення вартості, як корпоративна етика, культивуючи ті символи і цінності, які є універсальними етичними вимогами і нормами поведінки, що реалізовуються в професійній діяльності, і використовуючи їх як засіб, який сприятиме розвитку компанії і підвищенню її вартості.

Список використаної літератури

1. Абрамов И., Джонс К. Деловая этика: Руководство по управлению ответственным предприятием в развивающейся рыночной экономике/ Пер. на рус. язык. – Вашингтон: Министерство торговли США; Управление международной торговли, 2005. – 372с.
2. Де Джордж Р.Т. Деловая этика. Учебный курс для колледжей и университетов. Пер. с англ. Р.И. Столпера. – М.: Прогресс ИД Ринол Классик, 2003. – 736 с.
3. Ежов А. Дресс-код как признак хорошего тона // Генеральный директор. – 2010. – №4. – С.70-74.
4. Панферова Н., Красникова Е. Корпоративная этика как инструмент менеджмента // журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления». – 2007. – № 5(36). – С.17-23
5. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учеб. пособие. М.: Дело, 2004. – 400 с.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК