Як писати вступ до дипломного проекту

Вступну частину дипломної роботи можна порівняти з анотацією до книги. Якщо вона правильно написана, тоді можна сказати, що і вся робота виконана, як слід.

У вступній частині розглядаються найважливіші моменти, що характеризують роботу в цілому, а саме: її проблематика, актуальність, предмет і суб’єкт дослідження, мета, завдання та багато іншого. Кожний з цих аспектів допомагає читачам краще зрозуміти питання, яке підлягало дослідженню. А для того щоб результат донесення інформації був досконалим автор повинен знати, що собою представляють ці поняття і, як з їх допомогою гарно охарактеризувати свою наукову роботу.

Отже, що представляють собою мета, завдання, ціль дослідження, і т д.? –

1. Пишучи про актуальність питання, автор повинен пояснити наскільки обрана проблематика стосується сучасності, і яка користь від її вивчення?

2. Ціллю дипломного проекту є очікуваний кінцевий результат проведеного дослідження, наприклад: створити класифікацію, методику, типологію, визначити взаємозалежність якихось предметів або феноменів, описати новий феномен, розробити проект, з’ясувати певні умови, взаємозв’язок між чимось та ін.

3. Завданнями дослідження в дипломній роботі вважаються дії за допомогою, яких автор планує досягти поставлених цілей, а саме: вивчити, проаналізувати, дослідити, розробити, визначити, виявити і т.д. Зазвичай, один дипломний проект містить приблизно 5-7 завдань. Кожне завдання повинно бути відображеним в одному з параграфів теоретичного або практичного розділів. Якщо воно присутнє лише у вступній частині, а в тексті і в заголовках відсутнє – це вважається грубою помилкою.

4. Об’єктом дослідження вважається та сфера діяльності, до якої відноситься тема. А предметом – ті складові об’єкта, яких автор буде досліджувати для досягнення цілей.

5. У вступній частині повинна бути відображена й гіпотеза дослідження – це припущення, яким автор робить попередні пояснення певних фактів або феноменів.

6. Будь-яка проблема, яка досліджується повинна мати свою теоретичну і практичну значимість. Теоретичною значимістю можуть бути узагальнення, зроблені в якійсь галузі знань, уточнення, а практичною – експериментальні дослідження, рекомендації, розроблений проект та ін.

7. Методи дослідження носять теоретичний характер, це: аналіз, синтез, експеримент,опитування, спостереження і т.д.

Вступна частина дипломної роботи відрізняється від вступної частини курсового проекту. Вона є більшою за обсягом і потребує глибшого підходу в написанні, оскільки всю інформацію потрібно заздалегідь ретельно вивчити і проаналізувати. Крім того, текст вступу дипломної роботи повинен носити суто науковий характер, а в курсовій припускається певна легкість у викладанні матеріалу.

Завдяки вступній частині формується чіткий план дослідницької роботи, який допомагає автору визначитися з порядком написання дипломної, і проконтролювати логічність її структури.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК