Анотація до дипломної роботи

В процесі написання дипломної роботи, перед студентами постає завдання скласти анотацію до свого проекту. Для тих, хто вперше чує про термін «анотація», завдання здається складним. Але це зовсім не так. Анотація представляє собою звичайний короткий опис дипломної роботи, в якому автор повинен лаконічно охарактеризувати її зміст.

Науковцями давно були сформульовані основні прийоми складання анотацій. В будь-якій бібліотеці можна знайти методичні вказівки, які допоможуть впоратися з цим заданням.
В даній статті ми спробуємо коротко розкрити питання про те, якою повинна бути успішно написана анотація.

Структура і зміст

Анотація має вигляд супроводжуючого документа, якого автор прикладає до диплому перед його зшиванням. Вона повинна містити лаконічний опис змісту роботи, що дозволить читачу швидко зрозуміти про що йтиме мова. Цю коротку характеристику студент пише перед захистом. Її структура і зміст залежать від методичних вказівок учбового закладу.

Найпопулярнішим видом анотацій є короткі. Вони містять наступні відомості: тема проекту, кількість сторінок, таблиць, малюнків та ін. За обсягом вони не повинні перевищувати 200 слів. Зазвичай, в таких анотаціях не описуються результати проведеного дослідження і отримані висновки, автор роботи лише вказує на ціль дослідження.

Другий вид анотацій – розширені, вони є різновидом рецензії на дипломну роботу, тільки пишуть їх не керівники проектів, а самі студенти, тому їх тексти є дещо формальними. За обсягом такі анотації є значно більшими – 1-2 сторінки. Вони містять більш ретельний опис основних моментів роботи: основні теоретичні положення, проблематику дослідження, перелік етапів роботи і декілька висновків, зроблених в результаті виконання проекту. структура розширених анотацій є більш-менш наступною:

1.Заголовок, який представляє собою назву самої дипломної роботи, відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові), і назва учбового закладу.

2. В першому абзаці автор описує тему, і дає додаткові відомості про суть об’єкта дослідження.

3. В другому абзаці студент вказує на завдання дослідження і гіпотетичні шляхи їх досягнення.

4. В третьому абзаці необхідно вказати на цілі дослідження. Тут не потрібно робити коментарі про шляхи досягнення результатів.

5. В четвертому абзаці автор робить короткий опис обраних способів вирішення завдань дипломної роботи, які дозволили досягти результатів, що відповідають цілям проекту.

6. Короткий перелік кількості додаткових матеріалів, інформативних джерел і сторінок роботи.

7. Дата, підпис.

Підготовка і виконання

Якою б не була анотація, розширеною чи короткою, робота над нею повинна початися з виділення основних положень дипломного дослідження. Після виконання проекту необхідно коротко і змістовно сформулювати його цілі і завдання, в межах 1-2 речень. Це необхідно для того щоб показати в анотації для чого була написана дипломна робота. Потім автор повинен вказати на проблематику і гіпотезу дослідження. Якщо студент пише розширену анотацію, він додає до вище написаного характеристику основних моментів дипломного проекту. Обидва види анотацій потрібно завершити переліком кількості малюнків, таблиць, додатків, літературних джерел і сторінок. А в кінці автор повинен поставити поточну дату і свій підпис.

Отже, анотація до дипломної роботи є супроводжуючим документом, який входить в загальну структуру даної академічної праці, і має за мету проінформувати читача про загальний зміст і цілі проведеного дослідження.
Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК