Перелік корисних посилань, за якими кожен, хто має доступ в Інтернет може БЕЗКОШТОВНО отримати корисну інформацію правового характеру. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізічніх осіб-підпріємців – містить БЕЗКОШТОВНУ інформацію про зареєстровані юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також фізичних осіб – підприємців (чи перебуває у стані припинення підприємницької діяльності, банкрутства і т.д.). Єдиний державний реєстр судових рішень – тут можна ознайомитися з усіма видами рішень всіх судів України. Можна переглянути рішення, навіть роздрукувати собі. Природно рішення відредаговано, з них прибрані всі імена, персональні дані. Але з точки зору судової практики – досить гласно. Система розкриття інформації на...
детальнішеДуже часто причиною зниження оцінки за виконання дипломної роботи є не розкрита тема або розкрита в недостатній мірі. Як уникнути такого фіналу? Правильне структурування дипломної роботи залежить від того, наскільки вірно складений її план. Неважливо, як її виконують: самостійно чи на замовлення, у будь-якому разі, автор змушений звернутися до плану.,тому його необхідно скласти грамотно. Дипломна робота представляє собою текст зі складною структурою: вступ, основні частини, висновки, список літератури, додатки. І саме відповідно до цієї структури й повинен бути складений план. Логіка піднесення матеріалу має йти від загального до конкретного: спочатку – теорія, потім – аналіз конкретної проблеми, яка стосується теоретичних положень, і вкінці – виявлення...
детальнішеЗаключною частиною дипломного проекту є формування висновків. Вони представляють собою підведення підсумків проведеної роботи над розкриттям і вивченням питання дослідження. Отже, в заключній частині повинні бути присутні: 1. Висновки по теоретичній частині. 2. Результати, отримані під час аналізу об’єкта дослідження. 3. Наукова новизна роботи. 4. Перспективи розвитку нововведень. 5. Висновки по рекомендаційній частині (якщо вона є). Правильними вважаються ті висновки, в яких присутні всі пункти, які були зазначені у вступній частині. А для того щоб процес формування підсумків не був складним, необхідно виписати на листочку паперу всі цілі, які були вказані у вступі і дати на них відповідь, при цьому, важливо вказати й на актуальність та значимість проведеної...
детальнішеПроцес написання дипломної роботи починається з вибору теми дослідження. Студент може її вибрати із запропонованого кафедрою списку або розробити самостійно. Існує така категорія людей, для яких дипломний проект є нагодою показати всі свої вміння і знання, які протягом декількох років старанно вчилися і свідомо бажали досягти високих результатів. Вони знають, що диплом – це свідчення рівня їх компетентності спеціаліста. І саме для таких студентів вибір теми дипломної роботи є дуже важливим питанням. Оптимальним способом розроблення теми є продовження тої, яку студент опрацьовував протягом попередніх років навчання. Тобто, якщо дипломний проект є продовженням курсового, можна просто дещо змінити вже існуючу назву і працювати в тому ж напрямку, що й раніше. Логічним...
детальнішеНаписання дипломної роботи передбачає вивчення певної проблеми, що є неможливим без правильно визначених цілей, завдань і методів їх досягнення. Ці поняття тісно взаємопов’язані і ведуть до повного розкриття обраної тематики, якщо стовідсотково відповідають її суті. Методи дослідження Автор вибирає методи вивчення теми згідно сфери своєї діяльності і завдань проекту, оскільки кожне питання потребує особливого підходу. Метод – це дія, направлена на досягнення цілі. Найпоширенішими методами дослідження вважаються наступні: 1. Аналіз – вивчення складових частин предмета дослідження. 2. Аналогія – вивчення схожостей і відмінностей характеристик предмету дослідження і його аналога. 3. Індукція – формування висновків від загального до конкретного. 4....
детальнішеМайже в усіх дипломних роботах теоретичні та практичні частини супроводжуються додатковими матеріалами, наявність яких не завжди є обов’язковою, але бажаною, якщо автор прагне створити бездоганний науковий проект. В кожному навчальному закладі існують свої правила щодо оформлення додатків, і всі рекомендації відносяться до конкретних наукових дисциплін та складаються окремо кожною кафедрою, згідно специфіці предмету її наукової діяльності. Тому неможливо дати точну відповідь на питання: як правильно оформити додатковий матеріал? Можна лише привести декілька загальних правил, які залишаються незмінними впродовж багатьох років. Що можна розмістити в додатках В додатках автор роботи розміщує той матеріал, який є важливим для розуміння виконаного дослідження і самого...
детальнішеПід час захисту дипломного проекту студенти досить часто використовують різноманітні роздаткові матеріали, щоб зацікавити членів комісії і додати доповіді точності, конкретики та лаконічності. Звісно, ілюстративний матеріал потрібен не завжди, наприклад, він недоречний для юридичних та історичних тематик. Але не можливо обійтись без роздаткового матеріалу, якщо мова йде про дипломні, які присвячені проблемам туризму, маркетингу, економіки та ін. Треба погодитися з тим, що іноді одного тексту доповіді недостатньо для того, щоб глибше ознайомити слухача з дипломним проектом. В таких випадках ілюстрації допомагають здійснити цей процес. І, якщо матеріал створений грамотно, він позитивно вплине на оцінку і на авторитет самого автора роботи. Етап підготовки Для атестаційної...
детальнішеПрактична частина дипломного проекту є прямим свідченням отримання студентом теоретичних знань, вона показує на що автор роботи здатний, чи може він претендувати на звання спеціаліста і в майбутньому якісно використовувати свої професійні вміння. Практична частина – це обов’язковий розділ дипломного проекту, завдяки якому робота може бути позитивно оцінена керівником і атестаційною комісією. Якщо ця структурна частина відсутня, студент отримує низьку оцінку (максимум «задовільно»). Наступні рекомендації для тих хто бажає виконати гарну дипломну роботу, стати справжнім спеціалістом і побудувати собі кар’єру в обраній професійній галузі. Характеристики змісту 1. Зміст практичної частини повинен мати обов’язковий зв’язок з теоретичними...
детальнішеВсі розділи дипломного проекту діляться на дві частини: теоретичну і практичну. В теоретичній частині всі завдання розглядаються послідовно і логічно на теоретичному рівні, інформація подається від загального до конкретного, тобто, спочатку необхідно розглянути загальні підходи до вивчення проблеми, потім потрібно окремо зупинитися на кожному з них, і дати їм чітку, якісну характеристику. Описуючи якесь явище, студент може розглядати його, керуючись хронологічним принципом або логічним. В першому випадку він все вивчає в часовому інтервалі (в історичному аспекті). В другому випадку – автор, керуючись логікою подій, розглядає феноменологію даного явища, визначає, яке місце воно займає серед інших явищ, їх взаємозв’язок, робить його загальне і відмінне визначення і...
детальнішеВ написанні наукових робіт основну позицію займають інформативні джерела. На основі різноманітних літературних видань студенти виконують свої перші реферати, а згодом курсову, бакалаврську і дипломну роботу. Чим серйозніше завдання тим ретельніше потрібно підбирати матеріал, тому що від нього залежить якість виконання і рівень оцінювання. У виборі літератури для написання дипломної роботи особливе значення мають наукові статті, тому що: 1. Спеціалізована наукова стаття допомагає одразу засвоїти специфіку проблеми, яка підлягає дослідженню. 2. Використовуючи інформацію зі статей, завжди можна зробити посилання на різних авторів (підручники ж такої нагоди не дають). 3. В кожній статті є посилання на тих авторів, які вивчали дану проблему, що допомагає розширити список літератури...
детальнішеНайпростішою формою перевірки знань студентів є контрольна робота. Правильний алгоритм її написання є запорукою високого оцінювання. Як написати роботу на відмінно? Етапи виконання Передусім, необхідно організувати сам процес виконання роботи. Його можна розділити на наступні етапи: 1. Визначення. Тут мається на увазі, що студент повинен чітко знати і розуміти до якої дисципліни належить робота, і які питання необхідно в ній висвітлити. 2. Ознайомлення з правилами виконання. Не кожен розуміє, що собою представляє контрольна робота і як її правильно написати. Тому, потрібно звернутися до методичних посібників бібліотек, і ознайомитися з інструкціями оформлення основних розділів контрольних робіт. В методичній літературі завжди можна знайти інформацію про рекомендований обсяг...
детальнішеКонтрольні роботи: якими вони бувають В будь-якому учбовому закладі контрольні роботи є обов’язковими, завдяки ним викладачі мають змогу перевірити ступінь засвоєння матеріалу. Такий вид перевірки здійснюється у вигляді практичних і теоретичних завдань, які складаються на основі предмету вивчення. Структура контрольних робіт дуже проста: 1. титульна сторінка; 2. вступ; 3. основна частина; 4. висновки. 5. Список використаних джерел. Класифікація Контрольні роботи, як вже зазначено вище, можуть складатися з теоретичних та практичних завдань. Кількість питань завжди варіює, а їх різноманітність потребує різних методик виконання. Базуючись на цьому, контрольні роботи розподіляються на декілька видів: 1. Завдання, що складаються з одного теоретичного питання, якого ...
детальнішеДоповідь для захисту дипломної роботи Для проведення захисту своєї наукової роботи, студент пише доповідь, яку згодом зачитує перед комісією. Незважаючи на те, що зміст цієї доповіді не регламентується і автор пише її виключно для себе, вона повинна мати чітку структуру. Зазвичай, кожному студенту відводиться лише декілька хвилин для виступу, тому обсяг тексту доповіді повинен бути не більше 4 друкованих сторінок, написаного 14 кеглем і шрифтом Times New Roman. Доповідь повинна починатися зі стандартного вступу – це звернення до членів комісії, оголошення теми роботи та ім’я наукового керівника. Автор обов’язково повинен назвати предмет і об’єкт дослідження, перелічити цілі і завдання, обґрунтувати актуальність проблеми та її значимість в різних...
детальнішеВ процесі написання дипломної роботи, перед студентами постає завдання скласти анотацію до свого проекту. Для тих, хто вперше чує про термін «анотація», завдання здається складним. Але це зовсім не так. Анотація представляє собою звичайний короткий опис дипломної роботи, в якому автор повинен лаконічно охарактеризувати її зміст. Науковцями давно були сформульовані основні прийоми складання анотацій. В будь-якій бібліотеці можна знайти методичні вказівки, які допоможуть впоратися з цим заданням. В даній статті ми спробуємо коротко розкрити питання про те, якою повинна бути успішно написана анотація. Структура і зміст Анотація має вигляд супроводжуючого документа, якого автор прикладає до диплому перед його зшиванням. Вона повинна містити лаконічний опис змісту...
детальнішеІдеально виконаних наукових робіт не існує. Це стосується і дипломних проектів. На жаль, відсутність зауважень з боку наукового керівника розцінюється його колегами, як бездіяльність, і викладач мусить знайти хоч якісь слабкі місця в роботі студента. І саме цікаве, що такі місця є, і зауваження до них завжди обґрунтовані. Якщо студент хоче, щоб його робота була написана на 90% правильно, він мусить добре попрацювати над нею або замовити її у професіоналів. Якими ж є основні недоліки дипломних робіт? Те, що для одного викладача є серйозною помилкою, для другого може нічого не означати, але існують такі помилки, яких абсолютно всі вважають неприйнятними, а саме: 1. Нелогічний зв’язок частин проекту. Всі розділи повинні йти в логічній послідовності, формуючи один смисловий...
детальнішеВсі наукові роботи оформлюються згідно державним вимогам і лише певні незначні деталі можуть бути змінені, якщо ВУЗ має на це причину, тому автор перед тим, як почати роботу над своїм дипломним проектом повинен уточнити всі деталі. Дипломну роботу необхідно оформляти, дотримуючись наступних вимог і правил: 1. Шрифт тексту повинен бути однакового розміру і інтервалу. Частіше за все – це 12 і 14 кегль Times New Roman з з інтервалом між рядками в 1,5мм. 2. Для розміщення тексту на сторінці застосовуються відступи наступних розмірів: знизу, зверху і з правого боку – 20мм, з лівого – 30мм, відступ абзаців – 1,25см (ці розміри можуть варіювати, в залежності від вимог учбового закладу). 3. Шрифт заголовків повинен бути такого ж розміру, що й шрифт всього ...
детальнішеДипломна робота, як і будь який науковий проект має свою структуру, яка відповідає державним вимогам і є стандартною для всіх вищих навчальних закладів країни. Отже, дипломна робота складається з наступних частин: 1. Титульний лист – це перша сторінка проекту, яка містить інформацію про учбовий заклад, факультет і спеціальність, до яких належить студент і ним виконана наукова робота. Крім цього на титульному листі відображаються назва теми, по якій велися дослідження, ініціали виконавця і наукового керівника. 2. Зміст – це перелік всіх частин з яких складається дипломна робота. Назва кожної з них супроводжується нумерацією сторінок, на яких вони знаходяться. 3. Вступ – це короткий опис дипломного проекту, це частина, яка містить основну характеристику...
детальнішеВступну частину дипломної роботи можна порівняти з анотацією до книги. Якщо вона правильно написана, тоді можна сказати, що і вся робота виконана, як слід. У вступній частині розглядаються найважливіші моменти, що характеризують роботу в цілому, а саме: її проблематика, актуальність, предмет і суб’єкт дослідження, мета, завдання та багато іншого. Кожний з цих аспектів допомагає читачам краще зрозуміти питання, яке підлягало дослідженню. А для того щоб результат донесення інформації був досконалим автор повинен знати, що собою представляють ці поняття і, як з їх допомогою гарно охарактеризувати свою наукову роботу. Отже, що представляють собою мета, завдання, ціль дослідження, і т д.? – 1. Пишучи про актуальність питання, автор повинен пояснити наскільки обрана...
детальнішеДипломний проект – це наукова робота, яку студент виконує під час останнього року навчання, і яка дає йому право отримати кваліфікацію спеціаліста. Її ціль – систематизувати, узагальнити і перевірити всі теоретичні і практичні знання зі спеціальності. Професійно-орієнтована практика і підготовка дипломного проекту мають за мету допомогти студенту навчитися працювати в обраній професійній галузі. А успішний захист дипломної роботи є доказом високого рівня знань і вмінь автора. Для того щоб дипломна робота була правильно виконана студенту призначають наукового керівника, обов’язками якого є допомогти визначитися з методами дослідження, з теоретичними питаннями, яких необхідно вивчити, з вибором і пошуком літератури та з усім іншим, що стосуються виконання...
детальнішеБудь-яка наукова робота повинна мати ціль (мету) і завдання. Це є однією з основних вимог її виконання. Реферат не є виключенням даного правила. Що представляють собою ці поняття і як їх визначити? Цілі реферату Досить часто студенти пишуть, що цілями їх роботи є розглянути, вивчити, дослідити щось. Але це не зовсім правильно. Ціль реферату – це результат проведеного дослідження. І для того, щоб зрозуміти, якими мають бути ці результати, автор повинен для початку визначитися з видом реферату, оскільки від цього й залежить, які цілі він буде ставити перед собою для виконання даного завдання. Отже, реферат бувають описовими і аналітичними. Цілями описового реферату можуть бути: узагальнення фактів, огляд літературних джерел, короткий виклад суті твору та ін. Реферат...
детальнішеРеферат – це найпростіша наукова робота, в якій студент повинен розкрити схематично певне питання, по якому думки вчених не зійшлися, а це означає, що бачення кожного з них були відтворені в різних підручниках і посібниках. Автор реферату не повинен аналізувати інформацію, а лише переказати її зміст, бажано своїми словами, і цього буде достатньо. Написати план реферата не складно. Саме слово «План» потрібно замінити словом «Зміст». Потім необхідно вказати найменування частин, з яких складається реферат, дотримуючись його логічної структури: вступ, декілька розділів, бібліографічний список, висновки, додатки (якщо вони є). Затверджувати план у наукового керівника не потрібно, хоча іноді трапляється, що викладач цього вимагає. Зазвичай об’єм...
детальнішеПеред тим, як розпочати роботу над написанням реферату студент повинен ознайомитися з етапами його виконання, з нюансами його оформлення і з усіма загальними вимогами. Одне з питань якими задається молодий дослідник – це структура реферату: якою вона повинна бути? Зазвичай всі реферати є схематичними роботами, які висвітлюють загальну суть певної маленької проблеми, по якій вже були виконані дослідження і сформовані загальновизнані наукою точки зору. Теми рефератів відрізняються від тем курсових, бакалаврських та інших робіт тим, що вони розкриті в багатьох посібниках і підручниках, а не є предметом наукових суперечок або невизначеними і ще недослідженими питаннями. Структура всіх рефератів однакова: 1. Зміст. 2. Вступ. 3. Основні розділи. 4. Висновки. 5. Список...
детальнішеНайпростішою науковою, самостійною роботою студента є реферат. Слово «реферат» походить від латинського «referre», що в перекладі означає «доповідати, повідомляти». Отже, реферат – це доповідь на якусь певну тему. Для виконання цієї наукової роботи не потрібно опрацьовувати великий за обсягом матеріал, робити глибокий аналіз і якісь фундаментальні висновки. Реферат – це робота, яка стосується однієї, достатньо вузької теми, для розкриття якої використовуються найзагальніші точки зору різних науковців. Реферати бувають з різних дисциплін: з економіки, права, літератури, педагогіки та ін. Крім цього, вони розподіляються ще на два види: репродуктивні і продуктивні. Репродуктивні реферати відтворюють зміст первинного тексту, а...
детальнішеЛітература – це основа курсової роботи. Неможливо дослідити якесь питання, не маючи для цього необхідної інформації. Існує декілька джерел написання курсової роботи: 1. Підручники, посібники і методичні матеріали повні різноманітними термінами, визначеннями, правилами, а також найелементарнішими даними про проблему, що вивчається. 2. Статті з наукових журналів розкриють практичну сторону наукового проекту, продемонструють різноманіття підходів його дослідження. 3. Журнали та словники, які можна знайти в будь-якій університетській бібліотеці, дозволять глибше вивчити тему дослідження і побачити її очима педагогів, яким довелося вже дослідити деякі її сторони. Зазвичай, викладачі рекомендують літературу навчального закладу, до якого вони відносяться, і вимагають від...
детальнішеДізнатися про те, що є проблемою дослідження наукової роботи, не завжди можливо від свого наукового керівника, тому, іноді, доводиться самостійно її визначати. Деякі викладачі не вимагають від студентів вказувати в курсових проблему дослідження, обмежуючи їх лише відображенням основних моментів. Але останнім часом вимоги до написання курсових робіт стали жорсткішими, і питанню проблеми дослідження відводиться особлива увага. Проблема – це те питання, яке необхідно дослідити. Вона може носити практичний або теоретичний характер. В науковій галузі під терміном «проблема» мається на увазі якась суперечлива ситуація, яка має вигляд суперечливих позицій, що дають пояснення різноманітним явищам, об’єктам і процесам. Ця суперечлива ситуація потребує...
детальнішеКожен студент мріє отримати за виконану роботу гарну оцінку. Але для того щоб приблизно дізнатися, якою буде оцінка курсової необхідно ознайомитись з деякими загальними критеріями оцінювання наукових праць: 1. «Відмінно» Такій оцінці відповідає робота, у вступній частині якої чітко обґрунтовується вибір теми, повністю розкривається її актуальність в науковій галузі, грамотно описуються цілі і завдання. В основній частині роботи відчувається, що автор опрацював велику кількість літературних джерел. Вона містить найнеобхіднішу інформацію, яка гарно проаналізована і логічно структурована. Присутні також висновки і узагальнення. Всі вони логічні і чіткі. В заключній частині виражається особиста думка студента-дослідника, який доводить, що всі описані методи і...
детальнішеКурсова робота – це кінцевий етап вивчення певної дисципліни, метою якого є глибоке вивчення якоїсь малодослідженої, актуальної проблеми. Найчастіше метою курсової роботи вважаються наступні положення: 1. Навчитися самостійно опрацьовувати матеріал. 2. Поглибити, розширити і закріпити свої теоретичні знання. 3. Підготуватися до виконання дипломної роботи. 4. Навчитися формулювати і послідовно висловлювати свої думки, а також будувати логічні докази. 5. Навчитися публічно представляти свою наукову роботу і відстоювати свою думку. Загальну мету курсової роботи вказують у вступній частині, де автор повинен також обґрунтувати актуальність теми, завдання, методи дослідження та ін. Описуючи мету своєї роботи, потрібно використовувати правильні формулювання: дієслово...
детальнішеГоловна особливість виконання практичної частини – самостійна робота над здобуттям нової наукової інформації. Після завершення цього етапу можна сміливо називати себе дослідником-початківцем. Для здійснення дослідницької роботи можна використовувати наступні методи: експериментальний, логічний аналіз, формалізація, абстрагування, моделювання, логічний синтез, опитування, спостерігання та ін. Якщо застосовувати лише один з цих методів, результат буде не точним, потрібно йти в декількох напрямках. Найголовніше – отримати підтвердження висунутої гіпотези. Окрім методів, для проведення дослідження потрібні знання. Якщо ви вчитеся на факультеті гуманітарного напрямку, вас повинні були навчити правильній побудові мисленнєвих експериментів, логіці, абстрагуванню, та...
детальнішеНаписання будь-якої наукової роботи слід починати з вибору теми. Якщо мова йде про курсову роботу з літератури, тоді темою може бути творчість якогось поета або письменника, опис особливостей літературного жанру, періоду або стиля та ін. Будь-яку тему загального характеру, краще розкрити на прикладі чиєїсь творчості: якщо в науковій роботі буде йти мова про поезію ХІХ-го століття, можна взяти за приклад діяльність Т.Г. Шевченка. Наступний крок – це складання плану. Зазвичай, курсова робота ділиться на дві частини: теоретичну і практичну. В першій розкривається теоретична суть проблеми, а в другій – проводиться аналіз вивченого явища. Іноді, доцільно додати ще й аналітичну частину, в якій мова йтиме про місце дослідженої проблеми в сучасному науковому світі, а...
детальнішеОстаточна оцінка курсової роботи залежить від її якості, від думки наукового керівника і від оформлення. Досить часто, невміння відстоювати свою точку зору і непереконливий виступ на захисті може перекреслити всі переваги роботи. Питання про допущення курсової до захисту вирішується керівником. Для того щоб не було з цим жодних проблем, чорновий варіант роботи необхідно представити керівнику за 2-3 тижні до захисту, щоб встигнути внести необхідні зміни і доповнення. В разі, якщо студент невчасно віддає роботу на перевірку, він ризикує не встигнути переробити її, що безумовно вплине на оцінюванні. Повністю виправлену роботу необхідно ще раз показати науковому керівнику за тиждень до захисту, так він зможе спокійно її переглянути і оцінити. Але, таких ідеальних студентів дуже...
детальнішеСтуденти, які вирішили написати курсову роботу самостійно, часто зустрічаються з такою проблемою, як написання плану. Так як він відображає зміст роботи, йому потрібно приділяти особливу увагу. Спочатку необхідно скласти чорновий варіант, який допоможе полегшити процес написання роботи, а потім – вдосконалити його зміст. Правильна робота з інформативними джерелами допоможе повніше розкрити питання, які стосуються обраної теми, і вплине на остаточний варіант плану курсової роботи. Розмірковуйте добре над кожним законспектованим матеріалом і вирішіть до якого розділу він стосується. Почніть з базових джерел: підручників, енциклопедій, а потім перейдіть до журнальних публікацій і монографій. Така система роботи з літературою дозволить поступово розширити ваші знання про...
детальнішеПошук інформації – це важливий етап написання курсової роботи. В цьому можуть допомогти: * інтернет-бібліотеки; * тематичні каталоги бібліотек; * списки рекомендованої літератури по дисципліні, яка вивчається; * бібліографічні списки вже обраних наукових досліджень (статей, монографій, дисертацій); * бібліографічні вказівники і довідники; * списки літератури, взяті з тематичних статей енциклопедій та словників. Але що робити, коли часу для виконання роботи не вистачає? Сьогодні, за допомогою мережі інтернет можна за короткий період часу написати не тільки звичайний реферат, але й цілу курсову роботу. Що ж для цього потрібно? * Звичайно ж, компьютер та підключення до світової інформативної мережі; * Час для написання роботи: приблизно 9-12 годин для 35-40...
детальнішеНадзвичайно рідко зустрічаються курсові роботи, в яких не існує жодної цитати. Коли в тексті з’являється думка або висловлення відомих науковців, робота стає повнішою. Існує два вида цитат: 1. фрагмент запозичений з класики, який згодом ретельно розбирається; 2. цитування висловів з другорядних джерел, метою яких є підтримка або критичний аналіз точки зору автора курсової роботи. Кількість використаних цитат залежить від теми роботи. Якщо вона присвячена дослідженню наукових внесків якогось відомого науковця, тоді без цитувань не обійтись. В усіх інших випадках , цитувати потрібно лише тоді, коли зміст фрагменту не можливо передати своїми словами, оскільки вже існуюче формулювання дуже яскраво і точно передає основну думку. Звичайно, що недосвідченому студенту, чужі...
детальнішеЯкими бувають основні недоліки курсових робіт знають не всі. Перше, що спадає на думку – це помилки і неточності, яких потрібно виправити, для того щоб робота була оцінена і допущена до захисту. Недоліки можна поділити на три групи: 1. критичні недоліки 2. суттєві недоліки 3. базові недоліки До першої групи відносяться такі роботи, які були повністю взяті з мережі інтернет, або написані із запозиченням чиїсь рефератів, а також курсові, які не містять достатньої кількості сторінок. Такі недоліки являються причиною того, що роботу не допустять до захисту, якщо їх не виправити. Подібні ситуації зустрічаються рідко, але про них необхідно пам’ятати. Суттєвими вважаються ті недоліки, які стосуються теоретичної і практичної частини наукової роботи, а точніше – ...
детальнішеОдним з головних етапів написання курсової роботи є оформлення списку літератури та посилань. Студенти, які не мають в цьому досвіду, часто припускаються помилок, які можуть привести до зниження оцінки їх роботи. Для того, щоб бібліографічний список був правильно складений, необхідно перш за все виписати всю інформацію про використані джерела, а потім зробити їх перелік за абеткою, оформлюючи кожне найменування згідно державним стандартам. На початку списку повинні йти видання, написані кирилицею, за ними – ті, які написані латиною, і в кінці – матеріали взяті з мережі Інтернет. Правла оформлення книг, журналів, багатотомників та інших джерел відрізняються один від одного, наприклад: * Книги написані одним автором повинні бути оформлені за наступним зразком: 1....
детальнішеВ житті кожного студента приходить той час, коли потрібно проявити свої дослідницькі здібності. Якісна курсова робота – це важка праця, основана на вивченні літератури і використанні професійних знань. Для написання курсової студент має цілий семестр, однак іноді цього часу не вистачає. За звичай, молоді науковці починають працювати над своїми курсовими роботами за декілька днів до їх здачі. Такі роботи рідко оцінюються високо. Для того щоб курсова була написана на «відмінно» притримуйтесь наступних правил: 1. Чітко визначіться з вибором теми. За звичай, особливості теми курсової роботи роз’яснює науковий керівник. Під час консультації будьте уважні і записуйте всі його поради. В подальшому, саме він буде перевіряти і виставляти оцінку. Тому намагайтесь...
детальнішеВід успішності виконання курсової роботи залежить оцінювання знань, здобутих студентом під час попередніх років навчання. Кожний виконавець повинен бути ознайомлений з правилами написання курсової, знати з чого вона складається і яким чином досягти поставлених цілей. Цей вид наукової роботи має стандартну структуру: Титульний аркуш Це перша сторінка наукової роботи, на якій зазначені: * повна назва закладу, де навчається студент-дослідник; * найменування теми; * ПІБ студента-дослідника; * спеціальність; * шифр курсу і групи; * науковий ступінь, вченене звання і повне ім’я, прізвище та по бвтькові наукового керівника; * місто і рік виконання роботи. Зміст В цій частині наукової роботи подаються вказівки сторінок всіх розділів, підрозділів, а також висновків, списку...
детальнішеДля того щоб курсова робота була успішно виконана, потрібно правильно організувати її підготовку та написання і дотримуватись всіх основних вимог. Основними етапами виконання роботи є: * Вибір теми. На початку навчального семестру кожен студент повинен за допомогою викладача або самостійно вибрати із запропонованого списку тему. * Обговорення списку літератури та логічної структури роботи. Кожен студент пише курсову роботу під керівництвом викладача. Під час першої консультації науковий керівник роз’яснює завдання, вимоги до оформлення змісту, рекомендує основну літературу, розкриває порядок виконання та захисту. * Складання попереднього списку літератури. Основним джерелом інформації можуть бути сучасні наукові збірки, підручники, посібники, документи, енциклопедії,...
детальнішеНавчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) передбачає виконання курсових робіт. Курсова робота – це оцінка здатності студента, використовуючи навчальну літературу та практичні навички, здійснити певне дослідження – теоретичне або практичне. Отримавши завдання на курсову роботу, студент може виконати його за декількома сценаріями: самостійно або замовивши у приватних виконавців, в агенціях або у викладача. Всі варіанти написання курсової роботи мають як свої переваги, так і недоліки. Розглянемо їх детальніше. Написання курсової роботи самостійно є найдешевшим та достатньо надійним шляхом виконання курсової роботи. Студент, написавши курсову роботу самостійно, добре знає матеріал самої курсової та теми взагалі, може захищати свої думки впевнено. Проте це потребує:...
детальнішеВиконання дипломних проектів – найбільш відповідальна справа, яка потребує особливого ставлення до неї. Планомірне виконання дипломного проекту, а саме головне – ранній “старт” її виконання забезпечить Вам відсутність зайвих нервуваннь та витрат. Це забезпечить Вам, що Ваша робота буде перевірена Вашим керівником, допущена на захист на передзахисті, і отримає позитивну оцінку. Виконання дипломного проекту можливе в швидкі темпи – це може бути чотири дні, п’ять, однак краще робити її без поспіху, тоді можливість елементарних помилок або “очепяток” буде зведена до мінімуму. Замовлення дипломного проекту на нашому сайті не потребує великої передоплати, достатньо передоплати в розмірі 20%, і саме головне, Ви можете оплачувати роботу...
детальнішеВажливим етапом навчання студентів у вищих навчальних закладах України (КНТЕУ, КНЕУ, АМУ, МАУП тощо) є написання випускної роботи. Дипломна робота виступає підсумком п’яти або шестирічного строку навчання, якому слід приділити особливу увагу. Як правило, дипломні роботи виконуються протягом кількох місяців, коли студент має можливість обробити навчальну літературу в бібліотеках, провести власні дослідження та науковий аналіз, внести пропозиції щодо досягнення мети роботи та у підсумку підшити готовий диплом. На практиці ж нестача часу, відсутність необхідної кількості матеріалів у бібліотеках, практичних навичок у студента призводить до необхідності замовити дипломну роботу у фахівців, для яких написання дипломів є основним місцем роботи. У кого замовити диплом Це...
детальніше

Дякуємо!

Ваше замовлення надіслано!
Зовсім скоро ми з Вами зв'яжемося
для підтвердження замовлення.
ОК